สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์
รับทำเว็บไซต์ » คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

  • จัดทำเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University)
  • เว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พัฒนาบนระบบการจัดข้อมูลเดียวกัน
  • พัฒนาบนเว็บไซต์สำเร็จรูป  WordPress ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลเว็บไซต์
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) รองรับมือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์ (responsive web design)
  • dent.psu.ac.th