สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์
รับทำเว็บไซต์ » บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย ม.สงขลานครินทร์

  • จัดทำเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Graduate School, Prince of Songkla University)
  • เว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พัฒนาบนระบบการจัดข้อมูลเดียวกัน
  • พัฒนาบนเว็บไซต์สำเร็จรูป  Joomla! ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลเว็บไซต์
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) รองรับมือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์ (responsive web design)
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2018
  • https://grad.psu.ac.th