สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่รับทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่รับทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่รับทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่
รับทำเว็บไซต์ » ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่

ฐานข้อมูลเสียง ดนตรีท้องถิ่นล้านนา ม.เชียงใหม่

0
  • พัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ Web Apllication โครงการวิจัย ฐานข้อมูลเสียงดนตรีท้องถิ่นล้านนา ภาควิชาศิลปะไทย
  • เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ ฐานข้อมูลการบันทึกข้อมูลเสียง
  • จัดทำเว็บไซต์ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผลงานออกแบบเว็บไซต์ปี 2015