สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับทำเว็บไซต์ » มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0
  • จัดทำเว็บไซต์ เว็บไซต์หน้าภาษาไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
  • เป็นการออกแบบเว็บไซต์ศูนย์กลาง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาฐานข้อมูล เว็บเก่า Drupal มาพัฒนาเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ใหม่
  • ออกแบบเว็บไซต์ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ความเป็นวิชาการที่เรียบดูดี
  • พัฒนาระบบ ระบบหลังบ้านการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Backend)
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2012