สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับเขียนโปรแกรมระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์รับเขียนโปรแกรมระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์รับเขียนโปรแกรมระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์รับเขียนโปรแกรมระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์
รับเขียนโปรแกรม » ระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์

ระบบบัญชี กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์

  • รับเขียนโปรแกรม ระบบบัญชี พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล
  • พัฒนาระบบบัญชี บริษัท กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด
  • พัฒนาร่วมกับโดย UI ออกแบบโดยบริษัท กราฟฟิตี้ อาร์ท ดีไซน์ จำกัด
  • ระบบบัญชีประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่ รายชื่อลูกค้าบริษัท, สินค้า-บริการ, ระบบใบเสนอราคา, ระบบใบส่งของ, ระบบวางบิล, ระบบใบแจ้งหนี้, ระบบใบเสร็จรับเงิน, ระบบรายงานรายได้-รายรับ
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เว็บไซต์มือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์มือถือ (responsive web design) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต
  • ผลงานรับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ปี 2016