สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์The 15th IMT-GT Varsity Carnivalรับทำเว็บไซต์The 15th IMT-GT Varsity Carnivalรับทำเว็บไซต์The 15th IMT-GT Varsity Carnivalรับทำเว็บไซต์The 15th IMT-GT Varsity Carnival
รับทำเว็บไซต์ » The 15th IMT-GT Varsity Carnival

The 15th IMT-GT Varsity Carnival

0
  • รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ งานประชุมและกีฬา “The 15th IMT-GT Varsity Carnival 2013” จัดที่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยผู้ดูแลเจ้าภาพมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
  • จัดทำเว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย และมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  • ออกแบบเว็บไซต์ เว็บเอนิเมชั่น intro เคลื่อนไหวด้วย Flash Animation
  • พัฒนา รับเขียนโปรแกรมเว็บ ระบบจัดการข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารการจัดกิจกรรม
  • สร้างเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรม ระบบส่งรายชื่อนักกีฬา ผ่านเว็บออนไลน์
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2012