สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทำเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับทำเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับทำเว็บไซต์ » คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  • จัดทำเว็บไซต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry)
  • เว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พัฒนาบนระบบการจัดข้อมูลเดียวกัน
  • ออกแบบเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  • การใช้สีชมพู คือ สีประจำคณะ และสีน้ำเงิน สีประจำมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาเว็บไซต์บนระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ Joomla! 3
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) รองรับมือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์ (responsive web design)
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2017
  • https://agro.psu.ac.th/agro5/