สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับทำเว็บไซต์ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา
รับทำเว็บไซต์ » ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา

ระบบฝึกท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา

  • พัฒนาเขียนโปรแกรม Web Apllication ระบบจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ท่ารำนาฏศิลป์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ใช้สำหรับผู้เรียนสามารถการฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง ทำแบบทดสอบท่ารำเพลงกับชื่อเพลง และบันทึกท่ารำได้
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เว็บไซต์มือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์มือถือ (responsive web design) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต
  • ผลงานออกแบบเว็บไซต์ปี 2017
  • http://ppsthaidance.skru.ac.th/pps