สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับเขียนโปรแกรมMoodle E-learning ระบบจัดการเรียนรู้ท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลารับเขียนโปรแกรมMoodle E-learning ระบบจัดการเรียนรู้ท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา
รับเขียนโปรแกรม » Moodle E-learning ระบบจัดการเรียนรู้ท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา

Moodle E-learning ระบบจัดการเรียนรู้ท่ารำนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏสงขลา

  • พัฒนาและติดตั้งระบบการจัดการเรียนรู้ E-learning การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ท่ารำนาฏศิลป์
  • รับเขียนโปรแกรม พัฒนาด้วย Moodle V.3 และออกแบบ Template Moodle ให้รองรับมือถือ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • สามารถสร้างวิชาเรียน จัดการผู้เรียน และแบบทดสอบ
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เว็บไซต์มือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์มือถือ (responsive web design) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต
  • ผลงานรับเขียนโปรแกรมปี 2017
  • http://ppsthaidance.skru.ac.th