สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังรับทำเว็บไซต์โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังรับทำเว็บไซต์โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
รับทำเว็บไซต์ » โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

0
  • จัดทำเว็บไซต์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง (Southern regional hospital of tropical dermatology-Trang province)
  • เว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พัฒนาบนระบบการจัดข้อมูลเดียวกัน
  • พัฒนาบนเว็บไซต์สำเร็จรูป  WordPress ระบบปฏิบัติการจัดการข้อมูลเว็บไซต์
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) รองรับมือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์ (responsive web design)
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2017
  • www.trangskin.go.th