สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์
รับทำเว็บไซต์ » กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์

กิจกรรมนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์

0
  • จัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
  • รับทำเว็บไซต์ ระบบสมัครกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรม เว็บไซต์ออนไลน์
  • พัฒนาฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ การรับสมัครกิจกรรม, ข้อมูลย้อนหลังที่เคยสมัครกิจกรรมเว็บไซต์ออนไลน์
  • จัดทำระบบ เว็บไซต์เอกสารการทำกิจกรรม, ทำเว็บข้อมูลกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา ทําเว็บไซต์องค์กรนักศึกษา ปัจจุบันและย้อนหลัง
  • เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ แจ้งปัญหา/ร้องเรียน เกี่ยวทรานสคริปหรือการทำกิจกรรม
  • Database MySQL, Oracle
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2014