สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์รับทำเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์
รับทำเว็บไซต์ » คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

  • จัดทำเว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry)
  • เว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พัฒนาบนระบบการจัดข้อมูลเดียวกัน
  • ออกแบบเว็บไซต์คณะทันตะ หน่วยงาน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
  • การใช้สีม่วง คือ สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และลายเส้นดอกบัวสุทธาสิโนบล ดอกไม้ประจำคณะ
  • พัฒนาเว็บไซต์บนระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ Joomla!
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) รองรับมือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์ (responsive web design)
  • ผลงานรับทำเว็บไซต์ปี 2017
  • www.dent.psu.ac.th/dent