สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับเขียนโปรแกรมระบบจองสนามกีฬา ม.สงขลานครินทร์รับเขียนโปรแกรมระบบจองสนามกีฬา ม.สงขลานครินทร์
รับเขียนโปรแกรม » ระบบจองสนามกีฬา ม.สงขลานครินทร์

ระบบจองสนามกีฬา ม.สงขลานครินทร์

0
  • เขียนโปรแกรมเว็บไซต์ พัฒนาฐานข้อมูล ระบบการจองอาคารและสนามกีฬา ของศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
  • จัดทำเว็บไซต์ ตารางปฏิทินการจองสนามกีฬา บันทึกรายการจองสนามกีฬา
  • พัฒนาเว็บไซต์ แบ่งสถานะของสนามแบ่งออกเป็น 2 สถานะ คือ จอง และอนุมัติ
  • เมื่อครบ 14 วันกรณีจองไม่ส่งหนังสือเพื่อขออนุมัติ สถานะจะถูกคืนกลับสถานะว่างโดยอัตโนมัติ
  • เขียนโปรแกรมระบบ สามารถจองได้หลายสนามต่อหนึ่งรายการจอง
  • สามารถค้นจากรายละเอียดการจอง, สนาม. การใช้เร็วๆนี้ หรือที่ผ่านมาไม่นานนี้
  • ทำเว็บไซต์ ระบบการจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ และการพิมพ์รายงานการใช้สนาม
  • ออกแบบเว็บไซต์ รองรับระบบการจองจากหน่วยงานราชการ รัฐ เอกชน บริษัท หรือบุคคลทั่วไป
  • ผลงานเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ปี 2014