สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับทำเว็บไซต์โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์รับทำเว็บไซต์โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
รับทำเว็บไซต์ » โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

0
  • ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
  • พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้งาน โรงเรียน, นักเรียนได้รับทุน ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี รวมถึงผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
  • จัดทำเว็บไซต์ ระบบหลังบ้านการจัดการเนื้อเว็บไซต์ (ฺBackend)
  • พัมนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบเว็บไซต์ สำหรับผู้ดูแลพร้อมกำหนดสิทธิการเข้าถึงการจัดการที่อนุญาติได้
  • จัดทำว็บบอร์ด, ทําเว็บปฏิทินกิจกรรม และทำเว็บแกลอรี่
  • ทำเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เว็บไซต์มือถือ การแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์มือถือ (responsive web design) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต
  • เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ ระบบทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
  • ผลงานออกแบบเว็บไซต์ปี 2015