สนใจติดต่อเรา
รับเขียนโปรแกรมระบบทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์
หน้าแรก » รับเขียนโปรแกรม » ระบบทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์

ระบบทุนการศึกษาต้นกล้าสงขลานครินทร์

0
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ รับเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ ทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
 • ทำเว็บระบบสมัครขอรับทุนผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ออนไลน์
 • พัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ใช้งาน โรงเรียน, นักเรียนได้รับทุน ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี รวมถึงผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
 • พัฒนาระบบ ควบคุมดำเนินงานของนักเรียนได้รับทุน, ทำเว็บไซต์โรงเรียน และเว็บไซต์การศึกษาผู้สนับสนุนทุนทุน
 • เขียนโปรแกรม ระบบการจัดการบัญชี รายรับ-รายจ่าย
 • จัดทำเว็บไซต์ ระบบการติดต่อระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานระหว่าง เว็บนักเรียนทุน เว็บโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบรายงานผลการเรียน การทำกิจกรรม เว็บไซต์ข่าวสารของนักเรียนทุน
 • เขียนระบบฐานข้อมูล รายงานสรุปผลผู้ได้รับทุน ผู้สมัครทุน ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลเว็บไซต์จังหวัดได้รับทุน ผู้สนับสนุบ ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง
 • Database Oracle
 • ผลงานรับเขียนโปรแกรมปี 2015
 • https://student.psu.ac.th/tonkla/system

ตัวอย่างผลงานรับเขียนโปรแกรม


ดูผลงานทั้งหมด