สนใจทำเว็บไซต์/ออกแบบ ติดต่อทำเว็บแชทไลน์
รับเขียนโปรแกรมE-PR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับเขียนโปรแกรม » E-PR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-PR มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

0
  • พัฒนาเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมเว็บ พัฒนาฐานข้อมูล ระบบตะกร้าข่าวสาร (E-PR) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • จัดทำเว็บไซต์ ระบบการจัดการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาระบบ สำหรับผู้ใช้งานบุุคลากร ม.อ.
  • ผลงานเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ปี 2013